Årsmøteprotokoll og årsmelding 2018

Nå har vi lagt ut protokoll fra årmøtet vårt 18. februar, samt årsmeldingen fra 2018.

Du finner begge deler i pfd-fil her:

Dokumenter