BOSNIA-HERCEGOVINA I 1994

Oberstløytnant Kåre Emil Brændeland innledet med sin sterke historie fra tjenestetiden i Bosnia-Hercegovina.

Tekst og foto Maj Lindholt

Brændeland var fenrik og sjef for sanitetsgruppen NORMEDUNIT i NORMEDCOY-kompaniet i UNPROFOR. Da sykehuset i Goradze ble beskutt med stridsvogner og bombekastere og 32 pasienter var drept, måtte Brændeland på 40 minutters varsel ta kommandoen over 35 norske soldater og lede evakuering av overlevende. 285 pasienter og pårørende ble evakuert på tre dager.  Han var ca. 22 år.

Beskrivelsen av redningsaksjonen var sterk og framkalte spørsmål om han hadde hatt traumer i ettertid. Det hadde Brændeland unngått. Kanskje var hovedårsaken at de eldre kollegene snakket gjennom dagens opplevelser om kveldene, sa han ettertenksomt. Men barna som opplevde dette, var neppe like heldige. Han husker mange barn med tomme blikk – rullegardinen var gått ned.

Kåre Emil Brændeland ble i statsråd 4. april 2014 tildelt Krigskorset med sverd «for på særlig fremragende måte å ha utvist tapperhet og ledelse under kamp i internasjonale operasjoner i Bosnia i 1994». 

alt

Oberstløytnant Brændeland ble takket av nestleder Wenche Pettersen.

@