Det gamle Skedsmo – fremveksten av bygda, Strømmen og Lillestrøm

Temaet har Steinar Bunæs gledet flere organisasjoner med. Han er lokalhistoriker og skattet foredragsholder – og ekte skedsmosokning!

Tekst og foto Maj Lindholt

I dag kan det være vanskelig å forestille seg at utviklingen i Skedsmo startet med trelasten. Tømmer kom fra Glomma via Bingen/Bingsfoss (til 1860) til Sagelva. Etter 1860 gikk transporten over Fetsund på grunn av jernbanebrua.

Fra 1854 ble nemlig trelasten fraktet med jernbanen. Dampmaskinene, både tog og sager, førte til at vanndrevne sager ble utkonkurrert. Strømmen Trevarefabrikk/Strømmen Værksted ble etablert i 1873. Trevarefabrikken leverte til alle verdensdeler og Antarktis fra 1884. Tilgangen på materiale medførte at Strømmen-området hadde stor tilgang på skimakere. Hvilket igjen førte til opprettelse av Lillestrøm og Strømmen Skiklubb som feiret 100 årsjubileum i 2016. 

Sagelvas Venner bidrar til kunnskapsoverføring mellom generasjonene ved blant annet ved arbeidet med kvernen i Sagdalen og diverse arrangementer også i regi av Den kulturelle skolesekken.

Trelastens historie går imidlertid hele 500 år tilbake, slo Bunæs fast. Romerike deltok i gjenoppbyggingen av London etter brannen i 1660!  Faktisk litt lettere å forstå i dag enn at det bare er ca. 150 år siden Romerike levde av trevareindustrien – ikke handel og servering.

alt

@