Eldre og sikkerhet

Basert på aviser skulle man tro at overfall og ran av eldre er vanlig. Vi som hørte Hilde K. Jensen, forebyggende koordinator ved Øst Politidistrikt, innlede på oktobermøtet i NeRo er mindre skremt nå.

Tekst og foto Maj Lindholt

-Media har nok blåst opp kriminalitet mot aldersgruppen 65+, sa Jensen. Her på Romerike har det vært stabilt og verken høyere eller lavere enn i andre områder de siste fem årene vi har statistikk for. Likevel kan eldre bli preget av historiene vi kan lese i avisene, men vi bør ikke la frykt styre oss. Brukt positivt kan vi bli mer bevisst – og samtidig øke sikkerheten!

Hva er egentlig trygghet? Hilde Kalseth Jensen differensierer mellom opplevd trygghet og faktisk trygghet. Dessuten, trygghet er mer enn kriminalitet. Følelsen av å kunne bli lurt kan medføre utrygghet, også når det gjelder henvendelser av helt legal karakter.

Salg og annet mas

Ved henvendelser fra for eksempel dørselger, tiggere, telefonselgere, omreisende handverkere, tilbud på nett anbefales at du er kritisk, stiller spørsmål, ikke signerer på noe uten dokumentasjon og helst tar betenkningstid.

Husk at også lovlydige telefonselgere kan oppleves som så «ivrige» at man blir overveldet og synes man må slå til. Det må man ikke! Gi heller aldri fra deg personnummer, kontonummer eller lignende opplysninger til selgere.

Får du en faktura for noe du ikke har bestilt og den ikke har forfallsdato, er det en såkalt «lurefaktura». Kast den!

Lå aldri WC til ukjent som ringer på. Forlat heller ikke døråpningen for å hente vann eller annet til dem.

Generelle råd:

  • Lås dør og vinduer.
  • Ha tilsyn til søppel- og postkasse ved fravær.
  • La ikke verdisaker ligge synlig i hjem og bil.
  • Automatisk lyssensor anbefales.
  • Sikkerhetslenke/kikkhull/alarm kan være lurt.
  • Pass på i minibanken – skjul pinkoden!
  • Ta aldri ut for store kontantbeløp.
  • Ha kort og kontanter på kroppen, ikke i veske på rullator.
  • Er du tildelt trygghetsalarm? Ha den på deg!

Refleks

Det var første gang Jensen innledet for en så voksen forsamling. Vanligvis besøker hun ungdoms- og videregående skoler. – Registrerer at her sitter ingen med beina på bordet, sa hun med glimt i øyet, men også dere trenger refleks for økt trygghet i den mørke årstiden og delte ut armbånd med POLITIET i store bokstaver.  – Bruk refleks og pass for øvrig på egne kjøreferdigheter.

alt

@