Halvdagstur til Raknehaugen

Mai ble turmåned for lokallaget. Reisemålet var Raknehaugen I Ullensaker kommune. Om det var pinse, 17. mai eller andre årsaker, var deltakelsen altfor lav for dette spennende stedet og den interessante historien Bjørn Erik Nyberg fra Raknehaugens Venner ga. Raknehaugen er Nordeuropas største gravhaug, ca. 19 meter høy og nær 90 meter i diameter. Maken finner man ikke før man kommer til Svartehavet.

Tekst og foto: Maj Lindholt 

Moderne teknologi har datert byggverket til år 552. Byggeprosjektet sysselsatte på det meste ca. 10.000 personer og må ha vært viktig å gjennomføre.

Mange har forsøkt å finne ut hvem som er gravlagt i hau­gen. I gamle sagn heter det at «Kong Rakne lig­ger gravlagt mel­lom to hvite hes­ter og sju års skatt. Over lig­ger tøm­mervelt på tømmervelt». Dette baseres på muntlige over­føringer gjen­nom nærmere 50 gen­erasjoner som ver­i­fis­erer his­to­rien om at graven fak­tisk inneholdt tre tøm­mervel­ter med 25.000 stokker i hver velt. Noen spor etter hes­ter eller grav­gaver har aldri blitt funnet.

Den da 21 årige hob­b­yarke­olo­gen Anders L. Lor­ange fra Fredrik­stad startet utgraving av Raknehaugen i 1869 og konkluderte skuffet med at graven måtte være tom. Neste utgraving foregikk i 1939-40 ved professor Anton Wilhelm Brøgger og konservator Sigurd Grieg. De oppdaget en liten branngrav som Raknehaugen er bygget rundt. Der ble beinrester av et menneske i 25-35 års alderen funnet, og det kunne slas fast at Raknehaugen er en gravhaug.

alt

Noen av deltakerne lytter til Bjørn Erik fra Raknehaugens Venner mens Lisa Sand skal fotografere.

I 1993 foretok arke­olog Dagfinn Skre en nærmere granskn­ing av Brøg­gers og Griegs under­søkelser i 1939–40. Han kunne bekrefte følgende: Hau­gen er anlagt på et platå. Under­søkelser av årringer indik­erer at tøm­meret er fra år 551 og byggeåret var år 552. Brente bein var fra menneskeknokler. Hau­gen rom­met en bran­ngrav uten gravgaver. Hau­gen er altså en gravhaug. Ovenstående er bare et kort utdrag av innledningen til Bjørn Erik. Mer kan leses på raknehaugen.no.

Det er bygget sittebenker og bord ved Raknehaugen, og stedet egner seg meget vel for en utflukt.

Vårsemesteret i NeRo ble så avsluttet med en hyggelig og velsmakende lunsj på Jessheim før Veteranbussen kjørte oss tilbake til Lillestrøm.

alt

@