Høståpning med halvdagstur!

LOP Nedre Romerike starte høstsemesteret med en halvdagstur i august. Turen gikk med Veteranbuss fra Lillestrøm stasjon til Gansvika kro som huser både museum og spisested. Trelast har vært en viktig næringsvei på Nedre Romerike, og på Gan var det i nær fortid sagbruk. Demonstrasjon av prosesser og informasjon om virksomheten ble servert før lunsj.

Tekst og foto: Maj Lindholt

Om bord på MS Øyeren cruiset vi på Øyeren som er Norges niende største innsjø og ligger i Glomma-vassdraget. Ved Glommas utløp i nord er Nordens største innlandsdelta med mange øyer som skiller Øyeren fra den mindre innsjøen Svellet. Våtmarksområdene, som er et av verdens mest mangfoldige med myriader av planter, insekter, fisk, fugler og pattedyr, ved utløpet for Glomma, Leira og Nitelven ble sammen med Svellet og den nordlige delen av Øyeren fredet som naturreservat i to omganger, henholdsvis 1975 og 1992.

Forventningene om å se bever var absolutt uttalt på forhånd, men den så vi bare resultatet av arbeidet til: Blankgnagde trestammer i vannkanten. Sauer beitet fredelig på flere øyer. Et meget interessant og vakkert område! Krovert, kaptein og guide Ole Gunnar bidro sterkt til en god opplevelse. Og regnet kom ikke for alvor før vi gikk i land på Lillestrøm havn.

alt

Vi kunne sitte på dekk og nyte utsikten.

 

alt

Morsomt interiør på Gansvika kro – og maten var god!

 

alt

Ole Gunnar i samtale med Elisabeth, Kari og Ingrid.

@