Kjære medlem i LOP Romerike!

Vi har lagt et underlig år bak oss. Bremsen ble satt på i mars like etter vårt årsmøte. Covid 19 hadde invadert landet, riktig nok ikke fullt så brutalt som herrefolket for 80 år siden, men ille nok.

Det ble lav aktivitet i laget vårt dette året. To bussturer i henholdsvis august og september ble gjennomført. Begge turene var vellykkede, og det er ikke rapportert om smittetilfeller etterpå. Julelunsjen måtte dessverre avlyses. Vi vet ikke når vi kan komme i gang med møter igjen, men dette kommer vi tilbake til.

Litt positivt: Høstens budsjettstrid, som ett parti sørget for, endte med NOK 2 milliarder til pensjonistene. Det gjenstår å se hvem som begunstiges.

Den 9. desember la LOP fram sine krav vil statsbudsjettet. Drøftingsmøtet ble avholdt digitalt, og kravene ble framsatt av sentralstyreleder Torild Ofstad.  På møtet deltok også nestleder Rannveig Bærheim, medlem i pensjonsutvalget Jan Mønnesland og daglig leder Wenche Sandlie. Nå er det opp til Erna & co. hvem som vinner potten.  Vi håper pensjonistene i det minste slipper flere lønnsnedrykk!

Den 21. januar skal lokallagsleder delta i det digitale landsmøtet til LOP. Hva vi gjør med vårt eget årsmøte som vanligvis holdes i februar, avhenger av smittesituasjonen. Kanskje må vi utsette det til etter «vaksineringen».

I alle fall benytter vi anledning til å takke medlemmene for tålmodigheten dere har vist og ønske dere EN GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!
 

Med vennlig hilsen
Styret i LOP Romerike

@