Lokallaget på Raumariki

Raumariki, Raumarenes rike, var nevnt allerede på 500-tallet. Dagens variant, Romerike, vil bestå etter kommune- og fylkessammenslåingene. Praktisk for LOP Romerike!

Av Maj Lindholt

Lokallaget tilbyr medlemskap til offentlige pensjonister og deres ektefeller/samboere fra regionen Romerike som ligger i østre og nordlige del av Akershus, dvs nord/øst for Oslo. Regionen har – iallfall fram til kommende årsskifte – 13 kommuner: Nannestad, Hurdal, Eidsvoll, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Rælingen, Nittedal, Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum og Aurskog-Høland. Det to byer i regionen; Jessheim og Lillestrøm.

Etter Øvre og Nedre
Fram til for et par år siden var det to lokallag, Øvre Romerike og Nedre Romerike. Etter 25 års drift feiret LOP Øvre Romerike jubileet og la ned laget. LOP Nedre Romerike forandret navnet til LOP Romerike for å gi et tilbud til hele regionen. Hvor «gammelt» Nedre Romerike-laget er, har det ikke vært mulig å finne ut. Mange år med «arkiver» hjemme hos forskjellige tillitsvalgte er ikke det sikreste grunnlagt for at alt relevant tas vare på.

Medlemskap
LOP Romerike har medlemmer i flere kommuner. I tillegg til i ovennevnte 13, er noen medlemmer bosatt i Enebakk. Totalt er det ca. 100 noterte medlemmer. Av disse møtes gjennomsnittlig ca. 20 på medlemsmøtene på den tredje mandagen i månedene januar-april og september-november. Møtestedet er for tiden i IOGT/Concordiabygget i Skedsmogaten på Lillestrøm. I mai og august tilbys dagsturer. I desember er julelunsj med underholdning på programmet.

Programmet for møtene er innledning/kåseri, kaffe/te og kaker samt åresalg. Gratis adgang. Turer og julelunsj må det betales for, og styret er fornøyd med at laget kan subsidiere disse arrangementene. Årskontingenten er kr 320, hvorav kr 230 i sentralkontingent og kr 90 til lokallaget.

Vårprogrammet
I år kom NRK-veteranen Geir Helljesen på januarmøtet og kåserte om mennesker han hadde møtt gjennom vel 40 år i NRK. Et fornøyelig og innholdsrikt kåseri om opplevelser med kjente og ikke fullt så kjente personer i inn- og utland. Også i februar var en NRK-veteran innleder. Einar Lunde stilte spørsmålet: «Kina i Afrika – en ny kolonimakt?» som han begrunnet og langt på vei besvarte i foredraget. Et tankevekkende foredrag. Einar Lunde huskes vel best som et korrekt Dagsrevy-anker. Her viste han seg som en festlig og leken foredragsholder. Etter Lundes innledning var det årsmøte. I mars var det «gjenbruk». Naturfotograf og pensjonert journalist i Romerikes Blad, Hallgeir B. Skjelstad, har utvidet repertoaret og kåserte om stavkirkene i Norge. Som vanlig med et sideblikk som setter temaet i en større sammenheng. Norge har for øvrig 28 stavkirker, Sverige bare en (ved Borås). Møtesesongen ble avsluttet etter påske da advokat Brede Gundersen i Advokatfirmaet Halvorsen & Co. gjennomgikk endringsforslagene i den nye arveloven som er til behandling på Stortinget nå. Mens Vi i LOP er i trykken, arrangeres en dagstur til Lillehammer med buss. Det er 25 år siden OL, og ferden går naturligvis til Norges Olympiske Museum og Maihaugen. Varm lunsj inntas også.

Høstprogrammet
Det jobbes med høstprogrammet nå. Første post er en halvdagstur med buss på Romerike med lokalguide og lunsj i slutten av august. Det tre medlemsmøtene er på det nærmeste avklart og avtalt, men annonseringen utsettes til alt er helt klart. Siste post blir julelunsj med underholdning på Luciadagen på Måsan aktivitetssenter i Lillestrøm. 

Det er plass til flere i møtelokalet! Velkommen!

@