Om hjernen og om en flyktning

LOP NeRo startet møtesesongen tidlig – tredje torsdag i januar arrangertes årets første møte som var viet «Hjernen vår».

Tekst og foto: Maj Lindholt

Overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling, Ahus, Van Tri Tuan, ga relevant informasjon om aldringsprosessene i hjernen – pluss om demens og Alzheimers.  De vanlige rådene om å leve fornuftig, samt bruke både hjernen og resten av kroppen, hørte også med.

Med høstens flyktningsituasjon i ferskt minne, var hans egen historie minst like interessant. Seks år ung kom han som båtflyktning fra Vietnam til Norge. Den gangen var regelen at de som ble tatt om bord på norske skip, fikk oppholdstillatelse. Som 39-åring er han et vitalt bevis på hvilken ressurs en flyktning kan bli.

alt

@