Utbygging på Nedre Romerike

Utbygging og fortetning har engasjerte innbyggerne på Nedre Romerike ganske lenge nå. Til septembermøtet hadde NeRo fått senioringeniør Anders Jørstad ved Planavdelingen i Skedsmo kommune til å innlede om planene.

Tekst og foto Maj Lindholt

 

Historikk

Jørstad gikk nesten 70 år tilbake – til kommuneplanen av 1947 – for å belyse at gjenoppbyggingen etter 2. verdenskrig har hatt stor betydning for Lillestrøm sentrum slik det framstår i dag. Neste plan kom i 1987. Da ble det satt høyde for hvert enkelt hus i sentrale kvartaler. Vedtaket om flyplass på Gardermoen ga Lillestrøm en mer sentral rolle på grunn av flytoget og gjorde stedet mer interessant for utbyggerne. Sistnevnte var dog ikke interessert i hus med bare 3-4 etasjer. Nye kommunale retningslinjer la en etasje til på maksimal høyde, den tilbaketrukne toppetasjen. Imidlertid utviklet politikere ønsker om «mer spennende bygg», ikke bare «geitoster med 4+1 etasje».

2008-2010

Perioden for fokus på kunnskapssamfunnet. Kommunen deltok i EU-prosjekt i denne forbindelse og ville utvikle seg som bostedskommune. Nye strategier for dreiing mot kunnskapsbyen ble utviklet – en urban struktur, en kompakt og sammenhengende by bestående av Strømmen, Lillestrøm, Kjeller og Hvam (LSK-triangelet). Planen inkluderte gode kollektivtilbud trafikalt samt tilrettelegging for sykling. – Utbyggerne «klinte til» da kommunen løsnet på høydereguleringen, kommenterte Jørstad.

Nyere prosjekter

Portalen på Lillestrøm Syd har tatt form – eller danskebåten har lagt til i Lillestrøm som vittige hoder har kalt byggene. Det vil vel snart bli klart at danskebåten må ha gått i opplag for her er ingen avgangsplaner. Kvartal 8 er det knyttet enkelte uavklarte forhold til Strandveien 22 (RA2-tomten) er under planlegging. På sistnevnte kan det bli tale om mudring og kunstig øy i Niteelva.

Møtedeltakerne var meget engasjert. Både spørsmål, kommentarer og egne meninger ble ytret. – Utbyggerne tjener rått, taperne er de som har store boliglån. Jeg er glad jeg er gammel! Slo en av møtedeltakerne fast.

alt

@