Velkommen til årsmøte 16. februar!

Etter årsmøte vil Einar Krokan, tidligere leder og nåværende leder for jubileumskomiteen i Lillestrøm Sportsklubb kåsere om «LSK i 100 år». Servering og åresalg.

alt

Einar Krokan

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

I Landslaget for Offentlige Pensjonister (LOP) Nedre Romerike

torsdag 16. februar 2017 kl. 12:00 i Doktorgården.

Dagsorden:

1) Åpning. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2.) Valg av møteleder og sekretær.

3.) Valg av to personer som skal undertegne protokollen

4) Årsberetning for 2016 (legges fram på årsmøtet)

5) Regnskap og revisjonsrapport (legges fram på årsmøtet)

6) Budsjett 2017 inkl. fastsetting av årskontingent (legges fram på årsmøtet)

7) Innkomne saker

8.) Valg (valgkomiteens innstilling legges fram på årsmøtet)

Velkommen!

Lillestrøm 07.02.2017

Jonn Bekkevold (sign.)

styreleder

 

Årsberetning finner du i vedlagte fil:

Dokumenter

@