Hva koster det?

Du kan melde deg inn i et av våre lokallag eller direkte i LOP sentralt. Vi har egen avtale for medlemmer av Norges Sykepleierforbund.

OBS: Det er halv pris på medlemskap fra 1. juli.

Medlemsskap i lokallag

Melder du deg inn i et lokallag, er kontingenten ca. kr 400 pr. kalenderår. Sentralkontingent er kr 290, den lokale kontingenten vedtas på lokallagenes årsmøter, gjennomsnittlig har den hittil ligget på  rundt kr 100.

Medlemsskap direkte i LOP

Melder du deg inn direkte i LOP sentralt er kontingenten kr 290 pr. kalenderår.

Avtale med Norges Sykepleierforbund

LOP har en samarbeidsavtale med Norges Sykepleierforbund (NSF) som innebærer at NSF-medlemmer som ønsker medlemskap i LOP, får betalt den sentrale medlemskontingenten på kr 280 av NSF. Du blir da direktemedlem.

Medlemmene av NSF kan ringe sin egen medlemstjeneste, eller LOPs sekretariat, eller melde seg inn via lop.no.

Dersom du er NSF-medlem og ønsker å melde deg inn i et lokallag i LOP, kan du melde deg inn via lop.no eller kontakte LOPs sekretariat.

NSF «sponser» ikke medlemskap i lokallag, følgelig må du betale lokallagskontingenten selv. Lokallagskontingenten vedtas på årsmøtene. Den varierer litt fra lag til lag, men ligger vanligvis på rundt kr 100. LOP praktiserer lokal innkreving av årskontingenten.

Ektefeller/samboere

Ektefeller/samboere av offentlige pensjonister er også velkomne som medlemmer i LOP uavhengig av egen pensjonsstatus.

LOP-pin

Du få tilsendt LOP-pins ved å sende medlemsnummer, navn og adresse til post@lop.no - Skriv Pins i emnefeltet.