Bidrag og annonsepriser

Vi er avhengige av ditt bidrag for å lage det flotte medlemsbladet vårt.
 

Bidrag til bladet

Leserinnlegg bør ikke være lenger enn ca 2.500 tegn inkludert mellomrom. Send gjerne digitale fotos til illustrasjon. «Ferdigredigerte» sider kan ikke brukes. Reise- og arrangementsreportasjer o.l. må være i Word og eventuelle foto i original bildelfil (som regel jpg).

     
     
     
     
     

Annonsepriser

Blad

1/1 side kr 9000,- (*kr 7000,-)
1/2  side  kr 6000,- (*kr 4000,-)
1/3 side kr 4000,- (*kr 3000,-)
1/4 side kr 3000,- (*kr 2000,-)
1/8 side kr 2000,- (*kr 1000,-)

*Tilbud ved repetisjon/2. gangs annonsering.

LOP er ikke mva-pliktig (dvs. mva tilkommer ikke).