Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til at mine personopplysninger kan behandles som beskrevet i dette dokumentet.

Personopplysninger som behandles

•Medlemsnummer

•Navn og adresse

•Mobiltelefonnummer

•E-postadresse

•Fødselsdato

•Innmeldingsdato

•Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet er avsluttet

•Eventuell familietilknytning til andre medlemmer

•Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner

•Logging av endringer i personopplysninger

 

Behandling som omfattes

•Registrering

•Organisering

•Lagring

•Utsending av e-post og SMS

•Utsendelse av medlemsblad

 

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta mine behov som medlem. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

@