1. oktober: Internasjonal dag for eldre

01. oktober 2014

I dag er den internasjonale dagen for eldre. Det betyr også solidaritet med alle verdens eldre som ikke er i nærheten av å nyte de goder og rettigheter som våre nordiske land kan by på. Det er ikke bare en vestlig, men også en global trend at befolkningene blir eldre. Derfor berører dette alle samfunn og kulturer. Les mer om dette på FN-sambandets sider. Årets tema for eldredagen er «Leaving No One Behind: Promoting a Society for All.” (På norsk: Ingen skal være utenfor: Arbeide for et samfunn for alle). Bakgrunnen for FNs valg av tema er at i 2030 vil en femtedel av verdens befolkning være over 60 år. Alle land og myndigheter må forholde seg til at eldre utgjør en større andel av befolkningen og ta hensyn til dette når de planlegger, utformer og vedtar politikk.

En rekke norske kommuner har markeringer av dagen. Du kan søke på internett for å finne ut om din kommune har en markering ved å skrive inn eldredagen 2014, da vil det komme opp en rekke treff på kommuner som har arrangementer.
bigstock-Loving-Granddaugher-52880623.jpg