10% på Stortinget

24. september 2012

10 prosent av kandidatene som nomineres til stortingsvalget i 2013 bør være minst 67 år, krever Oslo og Trondheim lokallag i Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) i brev til de politiske partiene i sine fylker. I inneværende periode har LOP sett med bekymring på at det store flertall av representantene er unge, og derfor ikke gjenspeiler aldersfordelingen i befolkningen. Dette påvirker selvfølgelig sakene de er opptatt av og arbeider for å få gjennomført. Både for å få en demokratisk representasjon på Stortinget og for å få talspersoner for pensjonistenes hjertesaker, oppfordrer LOP nominasjonskomiteene i alle politiske partier til sørge for at iallfall 10 prosent av kandidatene er i pensjonsalder.