1500 uføre med offentlig uførepensjon kan få økt pensjon

Regjeringen foreslår å bruke anslagsvis 800 millioner kroner på å rette opp utilsiktede effekter av uførereformen. Forslaget innebærer at rundt 1500 uføre som før 2015 mottok uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning vil få økt sin uførepensjon.

Nå skal dette forslaget ut på høring. Les hele saken på Regjeringens sider HER.

bigstock-Active-seniors-walking-with-bi-700.jpg
@