28 millioner til kommuner som satser på velferdsteknologi

06. august 2013

Kommuner som satser på velferdsteknologi slik at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig, kan nå søke om å være med i Helsedirektoratets utviklings- og utprøvingsprosjekt innen velferdsteknologi. Kanskje ditt lokale LOP-lag vil oppfordre kommunen til å søke på disse midlene?

  Velferdsteknologi er et ord man bruker om det å ta i bruk teknologiske løsninger for å styrke velferd for enkeltmennesker. For eldre kan det handle om løsninger som gjør det mulig å bo hjemme, som øker sikkerheten eller som gjør at man kan være mer selvhjulpen.

  Adresseavisen har denne uken en artikkel om hvordan ny teknologi er tatt i bruk for å gi sikrere medisinering i hjemmet og på den måten unngå uheldige virkninger av feil medisindoser. LES HELE ARTIKKELEN HER.   Utlysningen av midlene fra Helsedepartementet kan du finner HER.   Mer om Velferdsteknologi kan leses på sidene til KOMMUNENES SENTRALFORBUND Og en rapport om Velferdsteknologi fra Helsedirektoratet finner du HER
Happy-eldre-par.jpg
@