44 prosent økning i tallet på alderpensjonister i løpet av de siste 10 årene

I henhold til tall fra NAV var antallet alderpensjonister i mars 2008 på 638 600 personer, dette samme tallet i mars 2018 er 921 100 personer. Dette utgjør 44 prosent økning.

To ting er hovedårsaker til denne økningen; etterkrigskullene har nådd pensjonsalder og pensjonsreformen har slått inn.

Etter at pensjonsreformen ble vedtatt har flere benyttet seg at muligheten til å ta ut tidligpensjon fra 62 år. Men det siste året har man sett en nedgang i denne trenden, og i gruppen for de som har mulighet til å ta ut pensjon fra de er 62 år ser man nå at andelen som velger dette gikk noe ned fra 2016 til 2017.

Totalt utgjør kvinner 51 prosent av antallet pensjonister, men for de yngste aldersgruppene utgjør menn flertallet av pensjonistene. Det er altså flest menn som tar ut alderspensjon når de er mellom 62-66 år.

bigstock-People-At-Old-Age-Home-203658787.jpg