50 LOPere i Serbia!

17. september 2013

En meget interessant og hyggelig tur ble det for oss 50 som deltok på uketuren til Serbia. Etter sightseeing i Beograd gikk ferden nordover gjennom slettelandskap til Novi Sad-området. Deretter fulgte vi Donau sørover langs grensen til Romania og Bulgaria via Vrnjacka Banja til Kraljevo før retur til Beograd.

Serberne har vært utsatt for krigslidelser gjennom historien og minnene om den lever. Resultater av NATO-bombingen i 1999 kan fremdeles ses tydelig. Religion er viktig for folket; kirker bygges, gamle kirker og klostre vedlikeholdes. Romerske hærer bygget bastioner i Serbia og arkeologene har interessante funnsteder å bearbeide fremdeles. En mer utførlig reportasje kommer i «Vi i LOP» nr. 4.

Turarrangøren, Oslo lokallag, hadde invitert alle LOP-medlemmer og alle landsdeler var representert blant deltakerne. Lokallagsleder Lillian Saxegaard og styremedlem Turid Frimo er også medlemmer av LOPs sentrale turutvalg. Det lover godt for kommende turtilbud til medlemmene!

Tekst: Maj Lindholdt
Serbia-2013-015.jpg
@