9 av 10 over 60 år føler seg yngre enn det de er

Folk flest over 60 år føler seg yngre enn sin biologiske alder, det viser en ny studie som er gjennomført av Folkehelseinstituttet og Nasjonalt senter for aldring og helse.

I følge studien føler hele nitti prosent av personer over 60 år seg yngre enn sin faktiske alder. Kvinner føler seg 13 år yngre og menn 14 år yngre enn årstallet som står i fødselsattesten.

Resultatene er en del av NORSE-studien, som er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU Gjøvik, Aldring og Helse, Folkehelseinstituttet og Sykehuset Innlandet.

Hele rapporten finnes på nett HER.

Tidligere har en NorLAG-studie fra OsloMET vist noe av det samme. Her så man at både fysisk og psykisk helse samt høyere grad av mestringsfølelse og kontroll over egen framtid var viktige faktorer for å føle seg yngre.

Som en kuriosa kan vi nevne at det tidligere har blitt forsøkt å gå rettens vei for å skifte alder. Dette skjedde i Nederland i 2018, Emile Ratelband ville ha dokument på at han ikke var 69 år, men heller 49 år (du kan lese mer om dette på NRKs sider HER). Noe av argumentasjonen bak rettsaken var at man måtte kunne skifte til den alderen man føler seg som, på samme måte som å kunne skifte til det kjønnet man føler seg som. Dommeren i saken slo fast at selv om det er en trend i samfunnet at man kan føle seg frisk og sprek lengre, så kan det ikke dermed være et argument for å endre en persons fødselsdato.

 

bigstock-Cheerful-Senior-Caucasian-Woma-464253623.jpg