Å bruke hjernen beskytter mot demens

04. september 2014

Folkehelseinstituttet har nettopp lagt fram en studie der over 90.000 personer har deltatt. Formålet med studien har vært å undersøke forholdet mellom utdanning og demens.

– Ved å bruke hjernen klarer den også å motstå demenssykdom i større grad, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo til Dagsavisen.

– Det kan være at et par år på skolebenken virker beskyttende, enten direkte eller indirekte. Vi ser sammenhengen, men vet ikke helt hva de bakenforliggende årsakene er, understreker Strand.

Spørsmålet blir da hva den enkelte kan gjøre selv for å forebygge demens? Strand oppfordrer folk i alle aldersgrupper til å lese og lære nye ting, og peker på at mange forskere sammenligner hjernen med en muskel som blir i bedre form når den blir brukt.

Det er i dag ca. 70.000 personer i Norge som lider av demens. Dette tallet forventes av Folkehelseinstituttet å øker sterkt i de kommende årene. LES MER PÅ FOLKEHELSEINSTITUTTETS SIDER
51b6b9cf08.jpg