Å nekte kontantbetalinger skaper utenforskap

Sentralbankloven fastslår at sedler og mynt er tvungent betalingsmiddel. Det betyr at alle forbrukere har rett til å betale med kontanter for varer eller tjenester. Å nekte eldre mennesker å betale med kontanter på for eksempel på tog eller buss, er derfor lovbrudd.

Eldreombudet har skrevet brev til finansminister Trygve Slagsvold Vedum der det bes om straffesanksjoner mot virksomheter som bryter den retten som forbrukerne har til å betale med kontanter.

I brevet til finansministeren skriver eldreombudet blant annet: «480 000 eldre over 60 år er definerte som ikkje-digitale. På fleire samfunnsområde blir ikkje-digitale diskriminerte – betalingstenester er eitt av dei. Etter lova har alle rett til å betale kontant, men slik er det ikkje i praksis. Det kan gjere det vanskeleg for ikkje-digitale eldre å ha ein aktiv kvardag. Konsekvensen av slik digital tvang kan bli sosial isolasjon og utanforskap». Les hele brevet HER.

I et intervju med avisen Nationen sier eldreombud Bente Lund Jacobsen at det rett og slett er forkastelig at eldre mennesker for eksempel blir kastet av bussen fordi de ikke har kjøpt billett på en app. Derfor tar eldreombudet nå initiativ til at betalingsmottakere som nekter å ta i mot kontanter, må kunne straffes med gebyr.

Både Senterpartiets og Arbeiderpartiets partiprogrammer har egne avsnitt om eldre, utenforskap og digitalisering. Eldreombudet ber derfor i sitt brev om at regjeringen følger opp sine egne partiprogrammer, og sikrer at retten til å betale med kontanter blir reell.

bigstock-Some-New-Norwegian-Krone-Bankn-363207436.jpg
@