Å skape gode byer å bli eldre i

I Aftenposten kunne vi for noen dager siden lese at det nå er 220.000 mennesker som er over 80 år gamle i Norge. Om ti år vil det, etter SSBs tall, være 324.000, og i 2040 vil det være 469.000 som er over 80 år.

Det betyr at også dagens 40- og 50-åringer burde være opptatt av tilrettelegging for en god alderdom, fordi dette både angår dagens eldre, men også i høyeste grad dem selv. Den samme artikkelen viser til at det i dag er 17 pensjonister pr. 100 personer i yrkesaktiv alder. I 2065 vil det være 34 pensjonister pr. 100 yrkesaktive.

Et tiltak for å planlegge for et samfunn med en betydelig høyere andel eldre mennesker er "Nettverk for aldersvennlige byer og kommuner". Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert  dette nettverket, i Norge er Oslo og Trondheim medlemmer her.

Oslo kommune har neste uke et seminar om dette temaet, med tittelen «Oslo – en god by å bli eldre i?»

Seminaret er første del av en debattserie om utviklingen av en aldersvennlig by. Debattene tar utgangspunkt i omsorgstjenester, kommunikasjon og medvirkning, samfunnsdeltagelse, transport og til sist uteområder og fysisk aktivitet. 

LOP vil ha representanter på seminaret. Vi vil komme tilbake med mer informasjon og kanskje noen tips til ideer som eldrerådene i andre byer og kommuner kan ta med seg.

Aldersvennlig-by_carouselItemLandscape.png
@