Aktiv LOP-er fornøyd med regelendring

Jonn Bekkevold, lokallagsleder i Romerike LOP, har sammen med bekjente og lokalpolitikere i lengre tid arbeidet for å endre det særnorske kravet som slo ut veldig urettferdig for eldre bilister.

Tidligere denne måneden ble kravet om helseattest for bilførere over 80 fjernet. Saken ble behandlet i Stortinget, og flertallet vedtok å fjerne kravet til helseattest etter fylte 80 år blant annet fordi eldre ikke utmerker seg som mere belastet med ulykker enn normalt.

Tyskland, Danmark og Sverige har ikke helseattest krav. Etter en lang historie og mange endringer kommer nå Norge etter.

Sentraliseringen og covid19 situasjonen her i landet betyr at beboere i landdistriktene blir mer og mer isolert om en ikke har noen til å hjelpe seg.  

Jonn Bekkevold trekker spesielt fram den den kognitive testen hvor blant annet garvede yrkessjåfører strøk. I sin verste form kunne en ung lege be om at tallet 7 ble trukket fra 100, gjentagende ganger, og stoppeklokka startet. Greide du ikke oppgaven innen en tidsramme, ble det stryk. Flere yrkessjåfører strøk mens de skoleflinke besto. Flere leger var imot denne testen sier Bekkevold, som er svært fornøyd med resultatet etter at  en lang kamp om mye arbeid er kronet med full seier.

Jonn 227196_170854529637008_2818420_n.jpg
@