Aktive eldre former framtiden!

30. september 2012

Slik skrev Statens seniorråd i oppfordringen til alle kommunale og fylkeskommunale eldreråd om å å markere FNs internasjonale eldredag 1. oktober. Årets tema er Lange liv former framtiden (Longevity shapes the Future). Seniorrådet har knyttet temaet til at 2012 også er det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene, og oppfordrer til fysisk og mental aktivitet. LOP slutter seg til denne oppfordringen og til å delta i markeringen av vår dag. Gratulerer med dagen!