Aktuelt på den seniorpolitiske dagsorden

De siste dagene har det skjedd flere ting på området senior- og alderspolitikk. Rådet for et aldersvennlig Norge hadde sitt første møte tirsdag denne uken, samtidig som en ny regjering la fram sin politikk, blant annet på områdene seniorpolitikk og eldre arbeidstakere.

I tillegg gikk også Nasjonal Helsekonferanse av stabelen sist uke, på agendaen stod blant annet eldrereformen «Leve hele livet» og samhandling mellom sykehus og kommuner. Du kan se opptak fra konferansen HER.

Rådet for et aldersvennlig Norge er et av tiltakene i reformen «Leve hele livet». Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Bramo, åpnet rådets første møte. Hun fremhevet at en million av landets befolkning er over 60 år, og at eldre lever lengre, har høyere utdanning og bedre økonomi enn i tidligere år. Bramo vektla rådets rolle som en viktig premissleverandør i utviklingen av et nasjonalt program for et aldersvennlig samfunn.

Samme dag tiltrådte den nye regjeringen fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti. I den nye regjerningens plattform-dokument heter det at regjeringen vil «vurdere tiltak som bidrar til at eldre arbeidstakere kan stå lenger i arbeid, herunder vurdere ytterligere heving av den øvre aldersgrensen i arbeidsmiljøloven.» Regjeringen vil starte med sin egen arbeidsgiverpolitikk og heve pensjonsalderen i staten til 72 år.

Direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk kommenter dette slik: «Vi tolker dette som at regjeringen fortsatt ønsker å utvikle nye tiltak og virkemidler som kan bidra til økt avgangsalder. Dette er positive signaler til alle yrkesaktive seniorer som ønsker å fortsette i jobb».

bigstock-Happy-Senior-Couple-Having-Dat-271231756.jpg