Aktuelt seminar

Hvordan kan seniorene i arbeidslivet kombinerer jobb med omsorg for gamle foreldre? Resultater og funn fra funn fra prosjektet «Omsorg for gamle foreldre og yrkesaktivitet» blir presentert på et frokostseminar 22. mai. Seminaret er åpent både for fysisk og digital deltakelse.

"Med en aldrende befolkning øker presset på generasjonen under de aller eldste om å yte omsorg til foreldre, og samtidig jobbe mer. Hvordan finner vi den rette balansen?" Dette er høyaktuelle spørsmål som vil bli drøftet på seminaret. 

Det er Velferdsforskningsinstituttet NOVA som arrangerer seminaret sammen med Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet og Frischsenteret. Forskningsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og avsluttes til sommeren.

Ved hjelp av kvalitative data, spørreskjemadata og registerdata har forskerne undersøkt hvordan seniorene i arbeidslivet kombinerer jobb med omsorg for gamle foreldre, hvilken effekt omsorgsgivning har på barnas arbeidsmarkedsdeltakelse, og hva som kan gjøre det lettere å balansere jobb med omsorgstrengende foreldre. Et panel vil diskutere virkemidler og politikk etter de faglige presentasjonene.

Frokostseminaret «Den oversette tidsklemma: Hvordan balansere ansvar for jobb og gamle foreldre?» arrangeres på Litteraturhuset i Oslo 22 mai fra kl. 9:00 til kl. 10:30, men kan også følges digitalt. Mer informasjon og lenke til påmelding finner du HER.

Businesskvinne.jpg
@