Alder i seg selv er ikke en byrde

En yngre befolkning er ikke automatisk sunnere og friskere enn en eldre befolkning. Da blir spørsmålet hva som kan gjøres for å bedre helsen i alle aldre.

Man hører og leser stadig mer om de eldre som byrde for samfunnet. Folkehelseinstituttet har publisert en artikkel der et nytt mål for å kunne si noe om aldersbyrden i et land blir omtalt. (Mer om dette verktøyet kan du lese her: Reassessing measures of population ageing as a tool for driving healthy longevity).

–Sykdomsbyrden i verden er mer lik enn de ulike lands aldersfordeling skulle tilsi.  Noen land har en veldig mye yngre befolkning en andre, men det betyr ikke automatisk at sykdomsbyrden er lav, sier Vegard Skirbekk forskningsleder ved FHI og professor ved Columbia University. 

Skirbekk slår fast at god helse trumfer alder, derfor er det viktig at man ikke ser seg blind på bare alder som en risikofaktor for sykdomsbyrden i en befolkning. Og derfor er det også viktig å bedre helsen for hele befolkningen, fordi det er summen av hele befolkningens helsekostnader som utgjør en byrde for samfunnsøkonomien.  

bigstock-Senior-Older-People-Lifting-We-6490134.jpg
@