Alderisme i reklamen

Andelen av befolkningen over 60 år øker jevnt og trutt. Det betyr også at vi seniorer blir en større og mer interessant gruppe for alle som har noe å selge oss. Men det kan virke som mange tilbydere glemmer at dette er en stor gruppe potensielle kunder.

En undersøkelse som er publisert i et kjent fagtidsskrift for reklame, Journal of Advertising, viser at reklameprodusentene henger etter når det gjelder å henvende seg til eldre personer. Mye av reklamen bygger på stereotyping av seniorer og det er mye utdatert framstilling av eldre mennesker i reklamen.

Samtidig har en svensk undersøkelse vist at det er lønnsomt for bedriftene å ta et oppgjør med alderismen i reklamen som produseres. Forskerne fra Handelshögskolan i Stockholm fant at både yngre og eldre kvinner får mer lyst til å kjøpe et produkt hvis reklamen bruker modeller fra alle alderssegmenter. For mennene som deltok i undersøkelsen hadde det ingen betydning om modellene var yngre eller eldre. Det er altså de kvinnelige seniorene som blir mer kjøpevillige hvis reklameprodusentene velger å ikke bare satse på unge ansikter til å fronte produktene som skal selges.

bigstock-Beautiful-Senior-Woman-With-A--470862787.jpg
@