Aldersdiskriminering ved mammografi – en sak for det kommende eldreombudet?

Ved fylte 69 år faller retten til gratis mammografiscreening for kvinner hvert annet år bort. Dette til tross for at en ekspertgruppen i WHO mener å ha tilstrekkelige beviser for at også eldre kvinner har nytte av mammografiscreening.

Kostnaden for å gjøre en mammografiscreening etter fylte 69 år beløper seg gjerne til rundt 1.500 kroner. Mange kvinner har satt spørsmålstegn ved hvorfor man ikke hever aldersgrensen for å delta i det nasjonale mammografiscreeningprogrammet for kvinner mellom 50 – 69 år.

Kanskje dette er en sak for det kommende eldreombudet? Et eget eldreombud skal opprettes som en følge av budsjettenigheten mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti. Det egne eldreombudet kommer i stedet for et nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud som tidligere var bestemt opprettet.

eldreomsorg-2.jpg