Aldersvennlige lokalsamfunn i fokus

Det er mye fokus på aldersvennlige lokalsamfunn for tiden. Både i forhold til å synliggjøre eldre personers stemmer, men også i forhold til fysisk infrastruktur og mulighetene for å kunne bevege seg rundt, og å kunne bruke det offentlige rom på lik linje med alle andre.

Til høsten er det lokalvalg og aldersvennlige lokalsamfunn bør stå høyt oppe på listen til eldrerådene rundt omkring i landet. Men også andre aktører som for eksempel borettslag, utbyggere, og tilbydere av offentlige service – og kulturtilbud trenger å ha aldersvennlighet på agendaen. 

Det finnes en rekke tilskudd til aldersvennlige tiltak som både kommuner, frivillige organisasjoner og andre aktører kan søke på. Nå har Senteret for et aldersvennlig Norge laget en liste over en rekke slike tilskudd, med informasjon om hvem som kan søke og formålene for de ulike tilskuddene. Hele listen finner du HER. I tillegg kan du se opptak fra et webinar om samme tema HER.

Et aldersvennlig samfunn handler blant annet om at vi skal kunne bo hjemme lengst mulig og at vi skal kunne oppholde oss i nærmiljøet, ha aktiviteter som vi har lyst til å delta på og ha muligheter til å komme oss dit. Kommunenes Sentralforbund (KS) har tidligere laget en liten animasjonsfilm om hvordan man kan starte arbeidet med å forme aldersvennlige samfunn, denne filmen finner du HER.

Tilgjengelige uteområder som fungerer som møteplasser og transportløsninger som gjør at vi kan komme oss dit vi vil topper listen av det mange eldre ønsker seg i forhold til aldersvennlighet i nærmiljøet. Her er det mye å ta tak i for blant annet eldrerådene rundt omkring i landet.

 

bigstock-People-On-Square-Of-Cute-Old-T-451359655.jpg
@