Aldersvennlige lokalsamfunn på agendaen

I statsbudsjettet for 2022 har regjeringen satt av midler til opplæring for eldrerådene i Norge med temaet "Oppgaver og medvirkningsarbeid for å fremme mer aldersvennlige lokalsamfunn".

Det er Senteret for et aldersvennlig Norge som har fått i oppdrag å utvikle et opplæringstilbud som skal tilbys alle kommunale og fylkeskommunale eldreråd i Norge, og planen er å kunne tilby dette til landets eldreråd allerede i løpet av inneværende år.

Senteret for et aldersvennlig Norge har nå sendt ut en spørreundersøkelse til medlemmene i landets eldreråd, som et første steg i arbeidet. Dette er for å få et innblikk i erfaringene til eldrerådsmedlemmer. Svarene på denne undersøkelsen vil være med på å danne grunnlaget for utviklingen av opplæringstilbudet.

I årets første «Vi i LOP» som kommer i LOP-medlemmenes postkasser midt i mars, kan du lese om erfaringer fra eldrerådsarbeidet i Bergen, og også få tips til saker å bringe inn i eldrerådsarbeidet.

bigstock-Older-man-or-Senior-have-recei-50230679-1024x682.jpg
@