Anders Folkestad om offentlig pensjon

20. februar 2015

Denne uken har Anders Folkestad blitt intervjuet om offentlig pensjon av seniorpolitikk.no. Her sier han at Unio ønsker å beholde tidligpensjonsordningen som i dag, men at de i tillegg ønsker bedre uttelling for å stå lenger i arbeid.

Folkestad sier i intervjuet at han ser at temaet tidligpensjon har to sider, med sliterne på den ene siden og samfunnets behov for arbeidskraft og dem som ønsker å stå lenger, på den andre. - Unio avviser ikke diskusjoner om tilpassede modeller, men da må vi finne bedre ordninger i begge ender sier han. LES HELE SAKEN HER

anders-folkestad-1.gif