Angrer på økt pensjonsskatt?

15. november 2010

Angrer regjeringen på forslaget om økt pensjonsskatt? Regjeringen har møter med opposisjonen om " å gje skattelette til rike pensjonistar, etter høglydt medieklaging på den opphavelege skatteauken " melder avisen Klassekampen i dag.

Regjeringspartiene innkaller Høyre, Venstre og KrF til møte om skattelettelse for pensjonister som tjente 500.000 kr. Finanskomitemedlem Borghild Tenden (V) sier til avisen at dette viser hvor alvorlig regjeringspartiene nå tar saken. Aps finanspolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, bekrefter samtalene, men avviser at de kan karakteriseres som forhandlinger. Sakens kjerne er det opprinnelige forslaget om å øke skatten for pensjoner over 281.000 kr som ble justert i statsbudsjettet slik at nedre grense ble foreslått  til 318.000 kr . Nå skal grensen være under justering igjen. Høyre og Venstre skal, etter hva Klassekampen erfarer, ønske å flytte grensen opp til 370.000 kr , mens KrF nøyer seg med 328.000 kr . Videre hevdes at partiene som inngikk pensjonsforliket (Ap, SV, Sp, H, V og KrF) arbeider på spreng for å få i stand en avtale før finansdebatten på Stortinget 25. november. 

LOP har protestert på det kraftigste mot den økte skatten. Selvom det er bred enighet mellom partiene som inngikk pensjonsforliket om økningen i skatten (trygdeavgiften) for pensjoner, kan man oppnå resultater ved å protestere. I det minste kan færre pensjonister bli rammet av forslaget.

@