Åpent webinar om transportløsninger for eldre

Hvilke ulike transportløsninger er tilgjengelig for eldre i Norge i dag, hvordan fungerer de og hvilke nye løsninger kan fungere i fremtiden? Senteret for et aldersvennlig Norge holder webinar om aldersvennlig transport mandag 4. april 2022 fra 10.30 til 13.30. Alle interesserte er velkommen til å delta.

På vegne av Helsedirektoratet har Vista Analyse fått i oppgave å kartlegge transportordninger for eldre, herunder hva som finnes av ulike transportløsninger tilgjengelig for eldre i Norge i dag, en vurdering av hvordan disse fungerer og forslag til nye løsninger som kan fungere i fremtiden. Gjennomgang av funn fra denne undersøkelsen vil bli presentert på dette webinaret.

Kartleggingen har hatt som målsetning å synliggjøre relevante aktørers opplevelse av transportbehovet og utfordringer knyttet til ulike transportordninger. Sentralt i utredningen er å utarbeide forslag til løsninger for fremtidens transport for eldre i distriktene, og undersøke hvilke muligheter som ligger i bruk av for eksempel ny teknologi og sosiale medier.

Seminaret inneholder også punkter som krav til transportordninger, tilbyderperspektivet – refleksjon/kommentar, brukerperspektivet – behov og eksempler på transportordninger til inspirasjon.

Du kan melde deg på dette webinaret HER.

Ruter.png
@