Arbeidet for en ny stor pensjonsløsning har stoppet opp

LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund har begge vært aktive pådriverer for å få støtte for å utrede en enkel og overbyggende pensjonsordning som  de ønsker skal gjelde både for offentlig og privat sektor. Blant annet  har de vært på tur til Finland for å vurdere deres pensjonsordning.

Torsdag strandet samtalene mellom Kristiansen og Skogen Lund, og denne fellesmeldingen ble sendt ut:

"Det er en helt sentral del av den norske modellen at LO og NHO snakker sammen i de viktigste samfunnsspørsmålene. Ikke minst gjelder dette i spørsmålet om fremtidens pensjonsordninger. Avgjørelser vi tar i dag vil ha ringvirkninger mange tiår frem i tid.

LO og NHO er enige i at vi må se på pensjonsordningene, både i privat og offentlig sektor. Vi har også begge forpliktet oss til å være med å evaluere AFP-ordningen i 2017. Det kan nå synes som om pensjon også blir et forhandlingstema under det forestående tariffoppgjøret. Selv om partene har samtaler om pensjonsordningene på et overordnet nivå, er ikke det til hinder for at LOs forbund kan fremme krav om tariffesting av pensjonsordninger. Det er heller ikke til hinder for at NHO og NHOs landsforeninger kan stå fast på sin posisjon om å si nei til tariffesting av pensjon.»

Så langt har altså ikke dette arbeidet ført fram. Mer om det kan du lese i denne VG-artikkelen.

bigstock-active-senior-couple-enjoying-37473247.jpg
@