Arbeidsministeren med svar på LOPs kritikk

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie har i Sandefjord blad svart på LOPs kritikk av pensjonsreguleringer.

I år med store lønnsøkninger øker også pensjonene merkbart. I år med moderat lønnsutvikling blir også økningen i pensjonene mindre. Likevel vil 2016 og 2017 bli gode år for norske pensjonister, sier hun.

LES HELE SVARET HER

1459257409930.jpg
@