Arbeidsministeren og 800 000 pensjonister

15. november 2013

Robert Ericsson var som leder av Stortingets arbeids-og sosialkomite på to møter i vårt lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister, 18.04.2012 og 17.01.2013. I disse to møtene tok vi opp hvor galt vi synes fjerningen av særfradraget for alder i 2011, trygdeavgiften øking fra 3 til 4,7% og underreguleringen med 0,75% i forhold til lønnsutviklingen for de yrkesaktive er. Det virket på oss som Ericsson lyttet godt og ville prøve å gjøre noe med dette, hvis de (FRP) kom i regjering.

Vår skuffelse ble derfor veldig stor, da statsbudsjettet, som ble lagt fram 08.11.13, hadde en ytterligere økning av trygdeavgiften med 0,4% til 5,1%.

Hvor ble FRPs støtte til 800 000 pensjonister av? Glemte de oss da de kom i regjering, eller har vi muligheter til å bli hørt i statsbudsjettet for 2015?

Oslo Lokallag av Landslaget for offentlige pensjonister

Lillian Saxegaard, leder
bigstock-grandmother-using-laptop-32415893.jpg
@