Årets trygdedrøftinger

Datoer for gjennomføringen av årets trygdedrøftinger er 15. -23. mai. Da skal det bestemmes hvor mye trygdeytelser og pensjoner skal øke, med virkning fra 1. mai i år.

Disse drøftingene handler blant annet om inntekten til over 870.000 alderspensjonister og 320.000 uføre. Frontfagene er enige om en ramme for lønnsoppgjøret i år på 5,2 prosent. Frontfagsmodellen innebærer at partene fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden årlig forhandler og blir enige om lønnsvekst og arbeidsvilkår for hele arbeidslivet. Resultatet i disse forhandlingene er også normgivende i de tariffområdene som følger etter, dette gjelder også for offentlig sektor.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har kommet med et anslag på prisveksten som de beregner til 4,9 prosent. Men denne våren skal man også se på tallene for 2021 og 2022 for å vurdere om det er grunnlag for å etterjustere tallene som ble lagt til grunn i disse to siste trygdeoppgjørene. Det er enighet mellom regjeringen og organisasjonene om at både lønnsveksten og prisveksten de siste to årene har vært høyere enn det som ble lagt til grunn i fjorårets trygdeoppgjør.

Støre-regjeringen legger fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett den 11. mai i år. Her ligger regjeringens utgangspunkt for trygdedrøftelsene som skal ledes av arbeids- og inkluderingsministeren.

LOP har drøftingsrett i trygdedrøftelsene og deltar aktiv ved å fremme krav på vegne av alle landets pensjonister fra offentlig sektor. LOPs krav i trygdedrøftingene vil bli lagt ut på våre nettsider i en egen sak.  

bigstock-Editing-Work-220419.jpg