Årets trygdeoppgjør

21. juni 2012

Tallene for årets trygdeoppgjør foreligger nå. Det nye grunnbeløpet er på kr 82.122 (som er en økning på 3,67 prosent). Imidlertid er, som kjent, alderspensjonen 0,75 prosentpoeng lavere, slik at den prosentvise økningen for alderspensjoniter er 2,89 prosent. Satsene er for øvrig: Lav sats (tidligere 125.338): nå kr 129.294. Ordinær sats (tidligere 145.822): nå kr 150.425. Høy sats (tidligere 157.639): nå kr 162.615. Særskilt sats (tidligere 236.471): nå kr 243.935. Flere opplysninger: https://webmail.broadpark.no/iwc/svc/wmap/attach/Trygdeoppgj%C3%B8ret%201.%20mai%202012.jpg?sid=&mbox=INBOX&uid=3879&number=4&token=UrOGxf3rNX&type=image&subtype=jpeg&process=html%2Cjs%2Clink%2Ctarget%2Cbinhex

@