Bedre banktjenester for ikke-digitale

Fra 1. november i år blir det innført en ny bransjenorm om finansiell inkludering som alle norske banker blir pålagt å følge. Dette betyr blant annet at bankene blir pålagt å tilby analoge tjenester og å veilede kunder som ikke behersker de digitale løsningene som bankene tilbyr.

Den nye bransjenormens inneholder følgende punkter:

  1. Banken skal ha et tilbud til kunder som gjør det mulig å få kontoinformasjon, betale regninger og overføre penger uten hjelp av digitale løsninger.
  2. Banken skal tilby rådgivning til kunder som er i en overgangsfase fra digitale til analoge tjenester eller som ikke behersker de digitale løsningene.
  3. Banken skal sørge for lett tilgjengelig informasjon som er tilrettelagt og relevant for kundegruppen.
  4. Banken skal ha lett tilgjengelig informasjon for pårørende, der det er relevant.
  5. Banken skal tilby veiledning i bankens digitale løsninger.
  6. Det skal være enkelt å opprette en fullmakt til en annen person hvis man trenger hjelp og støtte til å utføre banktjenester.
  7. Banken må tilby fullmakt for disponering av konto.
  8. Banken skal gi informasjon og rådgivning om muligheten for å hjelpe andre eller å få hjelp ved å benytte disposisjonsfullmakt eller andre tilsvarende løsninger, dersom dette er relevant.
  9. Banken skal ha retningslinjer for kundebehandling og nødvendig kompetanse for å betjene kundegruppen.
  10. Banken skal ha rutiner og organisering som sikrer at Bransjenorm finansiell inkludering følges

Bransjenormen ble lagt fram på Finans Norges forbrukerkonferanse 1. september der temaet var "Digitalt utenforskap – finansiell inkludering".

bigstock-Some-New-Norwegian-Krone-Bankn-363207436.jpg
@