Bedre pasientforløp for eldre etterlyses

Det trengs umiddelbare tiltak for å forbedre pasientforløpet for eldre personer som trenger tjenester fra både sykehus og kommune. Det skriver en gruppe forskere i en kronikk i avisen Dagens Medisin.

De skriver også at kommunikasjons- og samarbeidsform må endres hvis tjenestene skal sikres kontinuitet – og at sykehusleger skal unngå å oppleve utskriving av eldre som en «kalkulert risiko».

Forskerne bak kronikken som du kan lese HER har nylig publisert en artikkel i BMC Health Services Research der de presenterer sykehuslegers erfaringer og refleksjoner rundt egen rolle i eldre pasienters forløp mellom kommune og sykehus.

Tidligere studier har vist at kommuneleger opplever usikkerhet med hensyn til hvem som har ansvar for pasienter som legges inn i kommunal institusjon, mens det medisinske ansvaret er tydeligere plassert ved en sykehusinnleggelse.

Den nye artikkelen som nå er publisert viser at medisinske vurderingen av hva eldre pasienter har behov for, og hvilke tjenester som er tilgjengelige, ofte skaper dilemmaer for sykehuslegene. Det var lite direkte kommunikasjon mellom sykehuslegene og legene i kommunehelsetjenesten, og det å ta en telefon til pasientens fastlege var utfordrende både på grunn av daglig tidspress og fastlegens tilgjengelighet. Derfor foregikk kommunikasjonen stort sett elektronisk, og dette medførte ofte misforståelser.

Andre ting som nevnes er at utskriving av eldre pasienter fra sykehus ble beskrevet som «en kalkulert risiko». For tidlig utskriving av eldre pasienter på grunn av manglende kapasitet i sykehus stiller krav til tilbudet i kommunehelsetjenesten, og kan medføre at eldre pasienter ikke får det tilbudet de har behov for.

Kronikken munner ut i en oppfordring om å ta grep nå, med umiddelbare tiltak som kan bedre forløpet for eldre pasienter med behov for tjenester både fra sykehus og kommune.

Lege-med-eldre-dame.jpg