Befolkning i endring over hele verden

01. april 2013

For to år siden publiserte veldedighetsorganisasjonen «Golden Age Pensioners», en forskningsrapport som viste at briter over 65 år i 2010 tilførte økonomien 40 milliarder pund i betalte skatter og avgifter, kjøpekraft, donasjoner og frivillighetsarbeid.

Befolkningen i verden er i en sterk endring, og blir stadig eldre. Foreløpig er effekten sterkest i de rike landene men på sikt kommer også utviklingslandene med for fullt. Over hele kloden vokser gruppen over 60 mer enn noen annen aldersgruppe. Vi lever stadig lengre samtidig som fødselstallene synker. Men den eldre befolkningen bidrar altså sterkt med blant annet mye frivillig arbeid, donasjoner og kjøpekraft. Dette blir ofte ikke regnet med i de store tallene.

Storbritannia er et av landene som merker trykket allerede. Her har Overhuset kommet med en ny rapport hvor mange tiltak foreslås for å kunne klare befolkningsendringen. Av tiltakene er en økning i pensjonsalderen og en radikal forandring av det offentlige helsevesenet.

En artikkel om dette i Dagsavisen finnes her: http://www.dagsavisen.no/verden/vi-har-fremdeles-masse-a-gi/
Businesskvinne.jpg