Behov for en større offentlig debatt

Tilbudet til eldre varierer svært mye i landets kommuner. «Leve hele livet» reformen skulle gjøre noe med dette, men resultatene har latt vente på seg.

Det punktet der «Leve hele livet» reformen har spilt en rolle er en større forståelse fra statlig hold for utfordringene som kommunene har. Det viser den nylige evalueringen av reformen.

OsloMet har satt fokus på evalueringen av reformen i en sak på sine nettsider. – Dersom gapet mellom innbyggernes forventinger og det offentlige blir for stort, risikerer vi at grunnlaget for den norske velferdsmodellen blir undergravd, sier Hilde Hatleskog Zeiner, forskar ved By- og regionforskingsinstituttet NIBR på OsloMet. – Det er behov for en større, offentlig debatt om hva slags tjenester folk kan forvente seg når de blir eldre, og hva en selv må gjøre for å forebygge og motvirke funksjonstap sier Zeiner.

Den som følger med i ulike lokalaviser vil også se at det danner seg et bilde av kommuner som forsiktig forbereder innbyggerne sine på at tjenestetilbudet vil bli dårligere framover. Budskapet er at vi selv må ta et større individuelt ansvar, samtidig som kommunene må satse på forebygging som en vei ut at mangelen på penger og personale. Allerede nå har kommunene problemer med å gi nok tjenester til hjemmeboende med stort hjelpebehov, og de pårørende blir ofte den viktigste ressursen. Nettopp dette temaet settes i fokus på et seminar som arrangeres på Litteraturhuset i Oslo 22 mai fra kl. 9:00 til kl. 10:30, men kan også følges digitalt. Mer informasjon og lenke til påmelding finner du HER.

eldreomsorg-2.jpg
@