Behovet for sterke prioriteringer tvinges fram

En oversikt fra Helsedirektoratet viser at det nå står minst 740 personer på venteliste for å få en sykehjemsplass. Byrden for de pårørende blir ofte svært stor i ventetiden, og nå viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå et denne byrden bare vil øke i framtiden.

I anledning den nye rapporten fra Statistisk sentralbyrå sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse– og omsorgsdepartementet til NRK at de utfordringene vi vil møte på i kommende år ikke kan løses av mer fagfolk og sykehjemsplasser. Han viser blant annet til at regjeringen er i gang med en ny reform som skal gjøre det trygt for eldre å bo hjemme lengre. Så kan man spørre seg om en slik reform bare er å grave hodet i sanden overfor de utfordringene som personer med behov for sykehjemsplass har?

At pårørende må regne med å yte mer i framtiden enn i dag, betyr som regel at det er kvinnene som tar de største takene. Det viser rapporten «Kvinners liv og helse siste 20 år» som Statistisk sentralbyrå offentliggjorde 27. september i år. Denne rapporten viser til at det framover vil være vesentlig å se på totalbelastningen i kvinners liv i et bredere samfunnsperspektiv. Rapporten konkluderer med at den totale ressurssituasjonen vil tvinge fram sterke diskusjoner om hva som skal prioriteres i årene framover. Mer om denne rapporten kan du lese HER

 

Lege-med-eldre-dame.jpg