Bekymret for fastlegeforskrift

23. mars 2012

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) er bekymret for at de påleggene fastlegene vil få hvis den nye forskriften vedtas, sier leder Kjell Helland i forbindelse med at LOP av gifr høringsuttalelse til Helse- og omsorgddepartementet. Vi frykter at påleggene vil oppta så mye av legenes tid at det vil gå utover pasientene og da særlig de eldre. Helland forteller at LOP anbefaler at innføringen av forskriften utsettes til man har høstet erfaringer med virkningene av samhandlingsreformen og demensplanen før nye regler innføres. På den positive siden kan imidlertid anføres påminnelsen om å iverksette tiltak som kan gjøre det enklere for pasientene å kommer i kontakt med legen eller legesenteret!