Bergen og omland i fylkes- og kommuneeldreråd

22. januar 2012

Landslaget for ofentlige pensjonister - LOP - Bergen og omland lokallag, som fylte 60 år i desember, har fått en representant med vara i Hordaland fylkeseldreråd. Det er Ingrid Linde med vara Anne-Karin Davidsen. Sistnevnte er også medlem i LOPs sentrale Helse- og omsorgsutvalg. Lokallaget har representanter i eldrerådene i kommunene Bergen, Askøy, Fjell, Os, Fusa og Osterøy.  I Bergen eldreråd har LOP to representanter. Les navnelisten og kontaktinformasjon på Les mer    
Kommune Hovedmedlem Varamedlem
Hordaland fylke Ingrid Linde,  Anne-Karin Davidsen
  Lyngveien 50, 5101 Eidsv.neset Kipleveien 19D, 5179 Godvik
  tlf. 55 95 10 67 / 408 43 811 tlf. 55 93 55 13 adav@broadpark.no
Bergen Kirsten Utaaker Annelise Olsen
  Professorv. 2, 5072 Bergen Fantoftneset 2, 5072 Bergen
  tlf. 55 28 30 05 kirs-u@online.no tlf. 55 28 06 57 ao38@online.no
Bergen Willy Gustafson Jorunn Solberg
  Strandgt. 234, 5004 Bergen Elgvn. 3, 5236 Rådal
  tlf. 959 98 978 wilgusta@online.no tlf. 55 13 29 56 jor-solb@online.no
Askøy John Solvik Tor Tønder
  Bakkegjerdet 10, 5300 Kleppestø Grønnebrekka 4, 5306 Erdal
  tlf. 56 14 09 77 tlf. 56 14 05 80
Fjell Ole Konrad Ekerhovd (leder for eldrerådet i Fjell) Kjell Nordahl-Pedersen
  5353 Straume Arefjorddalen 4, 5350 Brattholmen
  tlf. 56 33 14 74 tlf. 56 32 14 63
Os Olav Djuve Johannes Bolstad (sentralstyremedlem i LOP)
  Stegen 39, 5200 Os Vågshaugen 65, 5200 Os
  tlf. 982 34 401 tlf. 56 30 12 69 johannes.bolstad@bbkfiber.no
Fusa Turid B. Ekeberg  
  Fusahagen, 5641 Fusa  
  tlf. 908 79 009  
Osterøy Norvald Vedaa Kari Aarestøl Vikesund
   Ø. Raknes, 5281 Valestrandsfossen 5281 Valestrandfossen
  tlf. 56 39 44 14 / 975 67 543 nvedaa@online.no tlf. 56 39 41 46 / 370 94 425