Beskytt deg mot BankID-svindel

En ny undersøkelse som Norstat har gjort for Frende Forsikring viser at hele ni av ti personer har fått e-post, SMS eller telefoner fra svindlere.  De aller fleste sletter mistenkelige meldinger og legger på når ukjente ringer, men samtidig var det i følge undersøkelsen tre prosent som har klikket på lenker de fikk oversendt for å se hva dette var.

I anledning denne undersøkelsen uttalte IT-sikkerhetssjef Tron Ingebrigtsen hos Frende Forsikring at det å klikke på slike lenker medfører risiko og i verste fall også store kostnader for den det gjelder.

Siden 2020 har det vært en tidobling i antallet personer som har fått kontoene sine tømt etter svindel med BankID. Dette problemet ventes ikke å få en snarlig løsning, og Økokrim skriver i sin trusselvurdering for 2022 at det jevnlig rapporteres om bedrageri hvor bedragerne har fått tilgang til fornærmedes nettbank. «Noen av bedragerikampanjene er vanskelig å avsløre, men i stor grad retter bedragerne seg mot fornærmede som har liten digital kompetanse, særlig eldre», skriver Økokrim.

Her er noen typiske eksempler på svindelforsøk som mange mottar:

  • Skattemeldingen din er klar. Klikk her for å sjekke
  • Gratulerer, du er innkalt til intervju! Logg inn med BankID for å bekrefte intervjuavtale.
  • Vi har oppdaget mistenkelig aktivitet på kontoen din, ring oss så fort som mulig!

Det har vist seg at det spesielt er personer over 60 år som er sårbare for denne typen svindel. Det er i denne aldersgruppen at man har lært seg minst om datasikkerhet. Derfor er det ekstra viktig at denne aldersgruppen er oppmerksom på det store omfanget av slike svindelforsøk, og tar sine forhåndsregler mot disse.

På Frende sine sider HER får du gode tips på hvordan du best kan sikre deg mot svindelforsøk på nett eller telefon.

bigstock-Old-man-wearing-eyeglasses-to--433270475.jpg
@