Besteforeldre krever klimatiltak

24. mars 2013

Trondheim lokallag hadde satt klima på dagsorden på sitt medlemsmøte 21. mars. Her stilte de spørsmål om hva som skjer med klimaet vårt, og hva blir konsekvensene.

Til å innlede hadde de invitert Besteforeldrenes klimaaksjon. Dette er et tverrpolitisk nettverk med lokale avdelinger over hele landet. Det var tidligere biskop Wagle som startet aksjonen for 6 år siden. De viste til at verdens ledere har akseptert at utslipp av klimagasser må reduseres, men 20 år med internasjonale forhandlinger har ikke gitt resultater som virker. Vi ser nå rekorder i økning av klimagassutslipp. Om vi ikke lykkes med en reell kursendring, sitter vi igjen med et tungt ansvar. Vi kan nemlig ikke late som vi ikke vet. Vi må handle raskt. Norge som et rikt land har her et stort ansvar. Derfor ønsket de å gjøre stortingsvalget 2013 til et klimavalg. Det er nå helt nødvendig at vår generasjon som har livserfaring og betydelige kunnskaper bruker dette i et arbeid for at våre barnebarn og deres etterkommere skal få like gode livsvilkår som vi selv har hatt. Debatten etter innledningen viste at Besteforeldrenes klimaaksjon hadde stor støtte i en engasjert forsamling. De har også en egen nettside for interesserte : www.besteforeldreaksjonen.no
bestemora-270x270.jpg
@